top of page

Köpvillkor/Terms

Säker kortbetalning

Vi accepterar de vanligaste svenska och internationella korten, såsom Visa och Mastercard, via Stripe.

 

Alla transaktioner genomförs på ett säkert sätt enligt SCA (Strong Customer Authentication) och PSD2 med 3D Secure (till exempel Verified by Visa och Mastercard SecureCode).

 

Om det överenskomna beloppet inte godkänns och betalningen inte kan genomföras, skickas en faktura.

 

Delbetalning

Köp genom delbetalning, antingen skriftligt eller muntligt, betraktas som bindande och betalas i sin helhet inom den överenskomna tidsperioden. Om delsumman inte betalas inom den avtalade tiden, vidarebefordras det utestående beloppet till fakturering och inkasso.

 

Försäljning till personer under 18 år

Personer under 18 år måste ha vårdnadshavarens tillstånd för att köpa produkter och tjänster från oss.

 

Din information är säker hos oss

Hanna Silva School ger aldrig ut din personliga information till tredje part, förutom vid de fall som specificeras i vår Privacy Policy (till exempel om polis eller annan myndighet begär information).

 

Du har rätt till den personliga information vi har registrerat om dig. Om du vill ändra informationen eller begära att bli borttagen från kundregistret, kontakta contact@hannasilvaschool.com.

 

 

Upphovsrätt

Copyright © gäller Hanna Silva School och respektive partners. Alla rättigheter är skyddade. Kopiering, distribution, publicering eller ändring av material på Hanna Silva Schools webbplatser, program och portaler är strängt förbjudet.

 

Du får inte använda produkter eller produkters innehåll på ett sätt som bryter mot våra rättigheter eller på ett sätt som inte har godkänts av Hanna Silva School. Du får inte reproducera, publicera, kopiera, ändra, överföra, översätta, sälja, utnyttja eller distribuera produkters material på något sätt eller genom något medium (inklusive e-post och liknande medium). All form av delning av produktmaterial på webbplatser anses vara stöld och kommer att anmälas.

 

Användarvillkor

Hanna Silva School erbjuder program för individuellt bruk. Produkten är endast tillgänglig för personlig, icke-kommersiell användning. Din tillgång till programinnehållet får inte delas med andra. Varje enskild person som vill ha tillgång måste köpa programmet individuellt. Du köper tillgång till programinnehållet under den period som angetts vid köpet.

 

Ångerrätt

För kurser eller program gäller 14 dagars ångerrätt. Ångerrätten börjar gälla från inköpsdatum. För att ångra ditt köp måste du alltså kontakta oss inom 14 dagar från den dag du gjorde köpet. Vi betalar tillbaka dina pengar inom en vecka från det datum då du meddelar oss att du önskar ångra köpet. Återbetalning sker till samma konto som pengarna betalades ifrån. All tillgång till programportalen och tillhörande tjänster kommer att avslutas i samband med att beloppet återbetalas.

(Andra tidsfrister kan gälla om de angetts.)

 

Sekretess

Att delta i ett program på Hanna Silva School är att ingå en ömsesidig överenskommelse om sekretess mellan dig och andra deltagare. Du är givetvis välkommen att diskutera dina personliga erfarenheter, framsteg och upplevelser från våra program med personer utanför Hanna Silva School. Däremot får du inte lov att dela andra deltagares berättelser och uttalanden. Allt material som delas av andra deltagare eller av Hanna Silva School hålls strikt konfidentiellt inom programmet.

 

Uppskjutande

Ibland sker sådant som ligger utanför vår kontroll. Hanna Silva School förbehåller sig rätten att avbryta ett program av oväntade skäl som ligger utanför Hanna Silva Schools kontroll. Vid ett eventuellt uppskjutande, kommer du att erbjudas deltagande vid ett senare tillfälle. Om ett program avbryts eller skjuts upp inom de första 14 dagarna efter ditt köp, kan pengarna återbetalas.

 

Vid oförutsedda och betungande händelser som innebär att Hanna Silva School inte kan leverera din produkt, till exempel krig, mobilisering, valutarestriktioner, allmän brist på material eller förseningar från leverantörer och tillverkare, är Hanna Silva School undantaget ansvar.

 

Friskrivning

Hanna Silva School arbetar ständigt för att säkerställa att innehållet i våra program är av hög kvalitet.

 

Hanna Silva School erbjuder inga garantier för vilka resultat du uppnår genom våra program eftersom dina resultat är starkt beroende av personliga faktorer, dina val och handlingar. Genom att köpa ett program eller annan produkt, godkänner du att du är fullt ansvarig för resultaten av ditt deltagande.

 

 

I händelse av tvist

I händelse av en konflikt mellan dig och Hanna Silva School, godkänner du att konflikten/tvisten ska lösas genom kommunikation mellan dig och Hanna Silva School, och inte på någon annan arena. Du samtycker till att du inte beter dig på ett sätt som kan svärta allmänhetens uppfattning om företagets rykte. Du samtycker också till att inte kommunicera med tredje part, varken offentlig eller privat, på ett sätt som kan svärta företagets rykte.

 

Om en tvist inte kan lösas genom kommunikation mellan dig och Hanna Silva School, kan ärendet skickas vidare till förlikningskommitté eller domstol.

 

Avstängning

Hanna Silva School innehar rätten att säga upp avtal och avsluta kundens deltagande i ett program (utan återbetalning av köpet) om kunden beter sig störande eller stötande gentemot Hanna Silva School eller andra deltagare. Detsamma gäller i fall där kunden åsidosätter villkoren i detta dokument.

 

 

Kontaktuppgifter

 

E-post: contact@hannasilvaschool.com

Postadress: Tommarpsvägen 153, 265 72 Kvidinge

Momsregistreringsnummer: SE890610290301

 

Detta avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med gällande svensk lag.

bottom of page